٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
٣١٢ بازدید

توجه کنید که از کنار هم قرار گرفتن چندمربع ، باز مربع جدیدی می‌تواند شکل بگیرد.  

٣ ماه پیش