٠ رأی
١٣ پاسخ
٤٨٨ بازدید

... را از پا در می اورد

٧ ماه پیش
٢ رأی

از پا در آوردن= شکست دادن، نابود کردن، به هلاکت رسانیدن،‌به زمین زدن…

٧ ماه پیش