ترجمه‌های بهروز گنج جو (٧)

بازدید
٦١
تاریخ
٧ ماه پیش
متن
The older generation doesn't like pop music.
دیدگاه
٠

قدیمیا موسیقی پاپ رو دوس ندارن، باب میلشون نیس.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
The older generation doesn't like pop music.
دیدگاه
٠

موزیک پاپ چیزی نیست که قدیمیها مستندش کنن.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
I'mgoing to buy a surfboard and learn to surf.
دیدگاه
٠

همین روزا یه تخته ی موج سواری می گیرم، میخوام موج سواری رو تمام کمال یاد بگیرم.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
It will be clearer if you delete the last paragraph.
دیدگاه
٠

این متن شما نیاز به یه حذف داره، بند آخر. همین. اونوقت تمیز و عالی میشه.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
She's very fit for her age.
دیدگاه
٠

ظاهرش با سن و سالش جور در میاد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
This hall is not fit for a wedding reception.
دیدگاه
٢

این تالار برا سور و سات عروسی جواب نمیده.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
a program fit for children
دیدگاه
٠

برنامه ای جفت و جور شده واسه کودکان