١ رأی
٥ پاسخ
٦٧٧ بازدید

آیا ترکی زبان است یا گویش؟ تعریف زبان چیست ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی

در پاسخ به اکبر: این چه جور زبان کاملی است که  بیشتر پسوندها، واژگان و ضمیرهایش فارسی است.  زبان دانشی آن هم از واژگان لاتین، آلمانی و... بهره می برد و الفبای آن هم لاتین است. پس آنچیزی که میگویی زبان کامل نیست،  آمیختاری از  زبانهای دیگر است.

٣ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٦٧٧ بازدید

آیا ترکی زبان است یا گویش؟ تعریف زبان چیست ؟

٦ ماه پیش
٢ رأی

گویشی از مغولی است. 

٦ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٢٠٩ بازدید

در نگرش من این رخداد به صورت همگانی فورا باید شکل بگیرد همانگونه که این واژگان به زبان پر مایه ما وارد شدن به مرور باید همان شکل پاک شوند

٠ رأی

آری .پس از تازی

٦ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٢٣٨ بازدید

آیا واژه دما از ریشه مصدر دمیدن است؟

رأی

دما از ریشه " دمیدن" می آید . ولی  کارواژه "دَفتَن یا دَمیدن" در زبان پارسی میانه هیچگاه به چم " دما و حرارت داشتن" نبوده است. واژگان بسیار زیبایی می توان به جای " دما یا حرارت" از زبان پارسی میانه بیرون کشید. یک نمونه: تَفتَن  با بُن "  تَب" که می توان از آن  واژه " تباگ(تب+آگ) یا تبا "  را به چم " دما و حرارت" ساخت.

٦ ماه پیش
٣ رأی
١٥ پاسخ
٨٦٢ بازدید

سلام من یه دختر هستم و اگه اسم برای برند لباس عروس سراغ دارین من هر  اسم انتخاب میکنم همش وجود داره لطفا اگه اسم خوب سراغ دارین بگین  

٣٠
٦ ماه پیش
١ رأی

شما می توانید با " جامه" بسیار  واژگانِ زیبا بسازید. واژه "جامه" از ریشه اوستاییِ " یَمَ:yama" می باشد.  واژه "عروس" از ریشه ایرانی باستان " اروس" به چم " سفید" است، پس شما می توانید واژه " سپیدجامه" را بسازید. اگر دوست نداشتی یا تکراری است، می توانی "سپیزجامه" یا " سپیختار"  را برگزینی از کارواژه " سپیختن".  واژگان بسیار زیبایی می توانی در زبانهای ایرانی باستان  بیابی.

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٥٥٠ بازدید

سلام  بهترین جمله انگیزشی که تا حالا شنیدین چی بوده  اون جمله ای که با شنیدنش خیلی تاثیر گرفتید ازش:)

٤١٨
٦ ماه پیش
٢ رأی

بهترین گزاره انگیزشی که تاکنون شنیده ام: تو هیچ  گهی در زندگی نخواهی شد. این باعث شد که پشتکار من دوچندان شود ولی هنوز که هنوزه هیچ گهی نشدم و به گمانم نخواهم شد.

٦ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٠٠ بازدید

مصدر برای «فرگشت» چی میشه ؟ فرگشتیدن ؟

٦ ماه پیش
٣ رأی

مصدر  فرگشت = "فرگشتن"  به چم " تحول یافتن" فعل گذرای آن = "فرگرداندن" به چم "  تحول ایجاد کردن، متحول کردن"

٦ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٧٥١ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٩ ماه پیش
١ رأی

رفتار و مَنشِ خردورزانه /رفتار و مَنشِ خردمندانه

٩ ماه پیش