دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٣,٧٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦٣
لایک
لایک
٢,٥٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

۱. سیاه مست، بسیار مست ۲. عصبانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

تمسک و توسل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

از پا افتاده ( به خاطر بیماری )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

اجاره نشین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

اجاره نشین

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.