برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هدی چامه‌ای

هدی چامه‌ای t.me/heydarimalayeri<br>https://t.me/s/adibsoltanik

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فشرده ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

2 رَد ١٣٩٩/١١/٢٩
|

3 انشعاب ١٣٩٩/١١/٢٧
|

4 متاسف ١٣٩٩/١١/٢٧
|

5 nonsense.
"the usual crud which passes itself off as a smart twenty-something comedy"
١٣٩٩/١١/٢٢
|

6 peer inside


جست‌وجوی درون


ن.ک: علوم‌شناختی، فردنبرگ ص ۲۲۸.
١٣٩٩/١١/٢٠
|

7 OVERSIGHT AGENCIES

موسسات نظارتی
١٣٩٩/١١/٢٠
|

8 سطحِ اجرایی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

9 تابعیت منطقی ١٣٩٩/١١/١٩
|

10 extreme joy ١٣٩٩/١١/١٨
|

11 MATING ١٣٩٩/١١/١٧
|

12 تمام آموخته. ١٣٩٩/١١/٠٨
|

13 مدار ١٣٩٩/١١/٠٢
|

14 قطعه
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

15 مرور ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

16 رمزگذاری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

17 سوگیری‌شده ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

18 تخدیر ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

19 سایه‌نما ١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 حساسیت زدایی ١٣٩٩/١٠/١٩
|

21 inhibitor ١٣٩٩/١٠/١٨
|

22 جریان جهشی

salutatory conduction
١٣٩٩/١٠/١٨
|

23 خط مشی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

24 فافمی ١٣٩٩/١٠/١٦
|

25 فام ١٣٩٩/١٠/١٥
|

26 دراز آهنج= طولانی. ١٣٩٩/١٠/١٥
|

27 کند ساز
depressant
/dɪˈprɛs(ə)nt/
Learn to pronounce
adjective
(chiefly of a drug) reducing functional or nervous activity.
noun
١٣٩٩/١٠/١٥
|

28 GET RID OF ١٣٩٩/١٠/١٥
|

29 coefficient
همگر hamgar (#)
Fr.: coefficient
1) Math.: A number or letter placed before an algebraic expression to indicate that the ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

30 تحصل‌گرایانه ١٣٩٩/١٠/١١
|

31 مترسک ١٣٩٩/١٠/١٠
|

32 اختلاط ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

33 پُرآشُفت ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

34 The phrase, the elements, has been used to describe the severe forces of weather since the 1500s and occurs with language that brings to mind the war ... ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

35 عاملیت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

36 The common fate دنباله مشترک principle in Gestalt psychology is defined as the tendency to group objects together that share a common motion or dest ... ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

37 فریب حسی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

38 متبلور شدن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

39 تاخیری ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

40 توده ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

41 drop sharply
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

42 چرخه ١٣٩٩/١٠/٠١
|

43 موردی - به عنوان صفت ١٣٩٩/١٠/٠١
|

44 رنگ سبز متمایل به آبی ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

45 بجا ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

46 (بخش قابل استفادهٔ چیز اسقاط را) در آورن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

47 "واکنشگر" در شیمی و به تاثیرِ آن در مکتب ساختارگرایی(روان‌شناسی). ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

48 مطلوب بودن. ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

49 maintain ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

50 معلق
air-borne
معلق در هوا
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|