دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٤٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,٦٦٠
لایک
لایک
٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٩٩٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

ناهموار, زبر, خشن

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

( پزشکی ) شکاف های کوچک, ترک های کوچک

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

کیست هیتاتید : یک بیماری انگلی از کرم های نواری گونه اکینوکوکوس است

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

میلوپاتی ( آسیب حاد نخاعی )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٤

عواقب ، ( منفی )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He got his point across.
دیدگاه
٤

منظورش را رساند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Issues related to conservation will be treated in the next chapter.
دیدگاه
٣

موضوعات مربوط به حفاظت ( محیط زیست ) در فصل بعد بررسی خواهند شد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We will treat this information as top secret.
دیدگاه

درخواست را بی اهمیت میدانست

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The idea that he might hurt himself never occurred to him.
دیدگاه
٥

اصلا به ذهنش خطور نمی کرد که به خودش صدمه وارد کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.