دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥١,٦٠٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٤
لایک
لایک
١٥,٦٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٣٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

کنسانتره !!

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

گواهی نامه تصدیق ( رانندگی ) Driving licence

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

RecEIve

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

Also: To have ( one's ) hide Fig. To punish someone severely To scold or punish someone harshly به حساب کسی رسیدن To have the hide to do somet ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

ARCHAIC the state of being in the care of a guardian

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.