منو
محمدجواد برهانی

محمدجواد برهانی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٧٤
رتبه کل
١٠,٢٤٧
رتبه کل
لایک
٨
لایک
دیس‌لایک
٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٠,٠١٦
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

مبرهن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I found the short documentary more interesting than the main feature.
دیدگاه
٠

آن مستندِ کوتاه به نظرم جالب تر از فیلم اصلی [که روی پرده بود] رسید.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.