دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,١٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٨٩
لایک
لایک
٣٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
-١٦

interdaus

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

furtunteller

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

ماوراطبیعی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٣

instead of

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

A new way to do somthing

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The rain spoiled our camping trip.
دیدگاه
٥

باران کمپینگ ما را خراب کرد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Sorry to disturb you, but I have an urgent message.
دیدگاه
٥

اگه مزاحمتون شدم متاسفم ولی من یک پیغام مهم دارم

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The game continued after a short interruption because of rain.
دیدگاه
٣

بازی بعد از وقعه کوتاهی که باران بوجود آورده بود ادامه داشت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I was lucky to have a patient piano teacher.
دیدگاه
٧

خوش شانس بودم که یک معلم صبور پیانو داشتم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.