منو
Seyyedalith

Seyyedalith

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣٣,٢٦٤
لایک
٣,٤٣٤
لایک
دیس‌لایک
٥٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١١٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٣,٢٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١١٤
لایک
لایک
٣,٤٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠٣

نظرت درباره ش چیه؟

دیدگاه
٤٤

بیشترین بهره را از چیزی بردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٦

پذیرفتن چیزی برای جلوگیری از بحث بیشتر درباره ی اختلاف نظر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٢

به نظر میاد که انگار

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

به طور معمول

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.