دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٦,١٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١٣
لایک
لایک
٣,٧٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٤

قبل از تمام شدن . . .

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

Take a bus اتوبوس سوار شدن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

همان get cold سرما خوردن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٣

Got it

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
١

به میزان زیاد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.