دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٧,٤٩٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١٢
لایک
لایک
٣,٨٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٥

قبل از تمام شدن . . .

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

Take a bus اتوبوس سوار شدن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

همان get cold سرما خوردن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

Got it

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

به میزان زیاد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.