برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 گوشتی که به روش stir fry طبخ شده ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

402 سرو شدن با ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

403 سال قبل [از فلان] ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

404 هدیه‌ای برای تشکر ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

405 برای بچه‌ها به کار میره به این معنی که از خونه رفتن ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

406 زمونه ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

407 برای وارد کردن رمز عابربانک هم استفاده میشه ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

408 رقم زدن چیزی ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

409 چیزی را به عنوان شغل انتخاب کردن ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

410 order some food to go: سفارش غذایی که با خودمون می‌بریم. ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

411 رفتن به سفر دریایی با کشتی‌های کروز ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

412 گیر ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

413 کم‌قیمت‌ترین ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

414 همه‌ش همینه؟ ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

415 معادل per month به معنای ماهانه هم استفاده میشه. ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

416 چیزی به کسی آمدن
that looks good on you: بهت میاد.
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

417 آخر حساب و کتاب به معنیه "که میشه ..."
معمولا با altogether همراه میشه.
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

418 تقریبا همون معنی recommend رو میده. ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

419 مهارت نیاز داشتن / طلبیدن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

420 بسیار کم ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

421 بی‌معطلی بریم سراغ ... ١٣٩٩/١٢/٢١
|

422 در تاریکی ١٣٩٩/١٢/٢١
|

423 قدم زدن ١٣٩٩/١٢/٢١
|

424 درست همون‌جوری که دوس دارم. ١٣٩٩/١٢/٢١
|

425 یه تابی خوردن! ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

426 جدی میگی؟ بی‌شوخی؟! ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

427 از کاری/چیزی لذت بسیار بردن ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

428 تخفیف رو قیمت ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

429 از چیزی بالا رفتن و وارد شدن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

430 به معنای تندروهای چپ هم هست اگر اشتباه نکنم. ١٣٩٩/١٢/١٨
|

431 علامت گذاشتن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

432 جدای از کاربرد معمول yet در جملات سوالی و منفی که معنی "هنوز" می‌دهد، کاربرد دیگر این واژه بین دو جمله‌ای است که مخالف هم هستند و در این حالت معنای " ... ١٣٩٩/١٢/١٨
|

433 ورزش کردن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

434 طرح فروش هم میشه فکر کنم. ١٣٩٩/١٢/١٧
|

435 با پرواز فلان ١٣٩٩/١٢/١٦
|

436 عقلی کردی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

437 ایجاد تغییر ١٣٩٩/١٢/١٠
|

438 فرانسوی‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

439 ناتوان از انجام کاری ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

440 یه جور خاص ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

441 امکانش هست ... ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

442 چطوره؟ ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

443 موفق شدی؟ ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

444 انگلیسی‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

445 دور بودن از ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

446 در سایز مدیوم ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

447 مایه‌ی مباهاته ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

448 امروز روز من نیست! ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

449 چیز خاصی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

450 جواب دادن تماس ١٣٩٩/١٢/٠٨
|