برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 نوعی خونه که تو محوطه‌ش دریاچه داره. ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

252 محشر
that was quite a day: عجب روز محشری بود.
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

253 بیشترین بهره را از چیزی بردن ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

254 ایاب و ذهاب ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

255 من پایه‌ام! ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

256 you're out of your depth: پاتو از گلیمت درازتر کردی ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

257 زنده باد! ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

258 کد تخفیف ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

259 به معنای خیلی مشتاق هم هست ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

260 تجویز دارو ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

261 صغری‌کبری چیدن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

262 شخصی که نه خیلی زود عصبانی میشه و نه خوشخال / steady person ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

263 جوشی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

264 در بعضی شهرها اصطلاح �کرکر کردن� هم به کار میره! ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

265 یا pick your battles
به معنای اینکه خودت را درگیر هر چیز کوچکی نکن.
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

266 تقصیر رو گردن کسی انداختن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

267 پیشگیری بهتر از درمان ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

268 کار خود را کردن [گوش ندادن به دیگران] ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

269 تنفر خیلی زیاد از کسی ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

270 کور خوندی! ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

271 مشنگ ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

272 تایپ کردن متن دست‌نویس ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

273 [در زندگی] به جایی رسیدن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

274 اگه مثبت و به صورت �چطوره� ترجمه بشه بهتره. ١٤٠٠/٠١/٢١
|

275 حالا که داری این کار رو می‌کنی ... ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

276 برای پایین آوردن وسایل هم به کار میره. ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

277 در فارسی از �زد زیر ...� استفاده می‌کنیم.
Her classmates burst into laughter: هم‌کلاسی‌هاش زدن زیر خنده.
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

278 به معنی قطع بودن برای خطوط تلفن هم به کار میره.
All the phonelines are down: تمام خطوط تلفن قطع هستند.
١٤٠٠/٠١/١٩
|

279 خرد شدن [چه جسمی چه روحی] ١٤٠٠/٠١/١٩
|

280 عجله داشتن
١٤٠٠/٠١/١٧
|

281 کنار هم بودن / دم دست بودن ١٤٠٠/٠١/١٧
|

282 مشابه go for a walk با این تفاوت که با برنامه‌ریزی است. ١٤٠٠/٠١/١٦
|

283 در جواب آرزوی موفقیت مثلا برای یک امتحان به کار می‌رود. ١٤٠٠/٠١/١٦
|

284 اینم از این ١٤٠٠/٠١/١٦
|

285 چیزی رو گفتن یا حس کردن / شبیه چیزی بودن ١٤٠٠/٠١/١٦
|

286 خیلی مهمه
معرکه‌ست!
١٤٠٠/٠١/١٥
|

287 وقتی موضوعی اخبار را پر کند به کار می‌رود
It's all over the news: [اون موضوع] اخبار رو پر کرده.
١٤٠٠/٠١/١٥
|

288 Get divorced
طلاق گرفتن
١٤٠٠/٠١/١٥
|

289 شانس آوردن
You got lucky: شانس آوردی
١٤٠٠/٠١/١٥
|

290 از بزرگی کسی بودن.
That's big of you: از بزرگی شماست.
١٤٠٠/٠١/١٥
|

291 برای نوشیدنی معادل داغ ١٤٠٠/٠١/١٥
|

292 Jesus Christ ١٤٠٠/٠١/١٥
|

293 برای تغییر رنگ هم به کار میره. ١٤٠٠/٠١/١٤
|

294 کش رفتن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

295 پرسیدن نداره! ١٤٠٠/٠١/١٣
|

296 کسی را دوست داشتن ١٤٠٠/٠١/١٢
|

297 چه خوب! ١٤٠٠/٠١/١٢
|

298 عجب دردسری! ١٤٠٠/٠١/١٠
|

299 خواب کردن ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

300 [خیابون رو] مستقیم برو بالا ١٤٠٠/٠١/٠٩
|