برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 [قبل از اسم افراد] نظیر نداره ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

102 اسباب‌بازی‌های ریل و قطار ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

103 in the world برای تاکید و نشان دادن تعجب میاد
شبیه �کجای دنیا�
١٤٠٠/٠٤/٠١
|

104 مایو ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

105 تاثیر بدی بر چیزی گذاشتن ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

106 at any time ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

107 نوعی باغ که به صورت جمعی اداره میشه ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

108 توده‌ی وسایل مثل لباس که کپه میشه. ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

109 سواری گرفتن ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

110 خرید کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

111 متوجه شدم ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

112 مسئول فروش ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

113 وفا کردن به خود ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

114 in (good) condition:
حال و شرایط خوبی داشتن
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

115 قفلی زدن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

116 بیرون رفتن و یه گردش کوتاه کردن ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

117 لطفا توجه فرمایید ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

118 لطفا توجه فرمایید ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

119 طبق معمول ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

120 موتورخونه ١٤٠٠/٠٣/١١
|

121 غذا / فروش ویژه‌ی روز ١٤٠٠/٠٣/١١
|

122 رفتن روی پیام‌گیر ١٤٠٠/٠٣/١١
|

123 وقتی کسی خیلی تعجب می‌کنه استفاده میشه. ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

124 پاییدن چیزی ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

125 نگاهی انداختن ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

126 قطع بودن و از کار افتادن هر چیزی ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

127 به معنای آزاد کردن وقت هم هست ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

128 پیچوندن کسی هم معنی میده ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

129 کسی که کنترلش سخته ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

130 در فارسی بهش �پرز� میگن.
تجمع گرد و غبار به صورت یک توده معمولا در گوشه‌های دیوار
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

131 اونجارو! ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

132 همان only با تاکید بیشتر ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

133 [در پاسخ] همین کار رو می‌کنم. ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

134 خیلی وقت پیش ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

135 از دست کسی رنج کشیدن ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

136 turn right ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

137 پاییدن / جمع بودن حواس به چیزی ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

138 simulate ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

139 does anybody copy?
کسی می‌شنوه؟
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

140 اگه بخوایم بی‌طرف صحبت کنیم ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

141 وقتی یه چیزی یادتون نمیاد ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

142 give someone a treat: یه کار ویژه برای کسی کردن یا یه چیز خاص براشون گرفتن ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

143 عجیبه ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

144 بلد بودن کار
He knew his stuff: اون کارش رو بلد بود.
١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

145 فرهیخته ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

146 آماده بودن ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

147 فرصت کردن ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

148 ببخشید که ندیدمت ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

149 تعمیرگاه ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

150 در هوا ماندن ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|