برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 ماکارونی ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

52 برای اطلاعات بیشتر ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

53 نگرانی نداره
غصه‌ت نباشه!
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

54 دستا بالا ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

55 کاری نمیشه کرد
کاری از دستم بر نمیاد
١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

56 آزمایش‌ها ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

57 کم داشتن / تعطیل بودن
he's a little off: یه کم تعطیله [دیوونست]
١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

58 مجاز بودن ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

59 Be cast adrift: شناور شدن بدون کنترل ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

60 a little bit ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

61 نوعی روش یادگیری زبان که افراد با زبان‌های مادری متفاوت، زبان همدیگر را به هم آموزش می‌دهند. ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

62 کسی که صفت‌های خوبی دارد و آدم خوبی است. ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

63 تودار ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

64 آدابی / آداب‌دان ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

65 خوش‌تیپ و خوش‌لباس
نیز well put togheter
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

66 آسیب خفیف و دردناک ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

67 آشنا شدن ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

68 same as test ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

69 حضور پیدا کردن ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

70 recharge one's batteries: تجدید قوا کردن / انرژی گرفتن ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

71 ارتقای کار و بالا بردن سطح ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

72 Something wrong ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

73 آماده شدن برای ورود ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

74 درود بر ١٤٠٠/٠٤/١٨
|

75 as of today ١٤٠٠/٠٤/١٨
|

76 بدترش هنوز مونده و اتفاق نیفتاده
بدترش تو راهه
١٤٠٠/٠٤/١٨
|

77 از دست دادن عقل
have you all lost your marbles: شماها همه عقلتون رو از دست دادین؟
١٤٠٠/٠٤/١٧
|

78 روز خونه‌تکونی ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

79 چند برابر شدن ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

80 قدیما ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

81 از دست دادن کنترل / موجب از دست کنترل کسی شدن ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

82 خیلی تجهیزات داشتن ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

83 فرصت انتخاب دادن به کسی ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

84 دست مریزاد! ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

85 اوضاع رو درست کردن ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

86 anyway ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

87 چهارچشمی مراقب چیزی بودن ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

88 very quickly ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

89 توجه ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

90 can we go already: میشه دیگه بریم؟ (تا الآن باید می‌رفتیم ولی حالا که نرفتیم دیگه الآن بریم) ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

91 hurt / injured ١٤٠٠/٠٤/١١
|

92 محکوم به حبس ابد کردن ١٤٠٠/٠٤/١٠
|

93 جریحه‌دار کردن احساسات کسی ١٤٠٠/٠٤/١٠
|

94 دسته‌ی اسکناس لول‌شده با کش ١٤٠٠/٠٤/١٠
|

95 اصطلاح شبیه آدم عاقل در فارسی
Who in their right mind: کدوم آدم عاقلی
١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

96 دومین چیزی که به اولی خیلی نزدیکه. ١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

97 ترکاندن [از شدت خوبی] ١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

98 رسیدن به شرایطی که هیچ‌کس یا هیچ‌چیز دیگر حرکت نمی‌کند. ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

99 in ترجمه نمیشه.
شهر
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

100 keep awake ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|