دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٢١٩
لایک
لایک
٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't let yesterday use up too much of today. Will Rogers
دیدگاه
٢

اجازه نده دیروزت بیش از حد امروزتو مصرف کنه. ویل راجرز

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You shall do as I say!
دیدگاه
٣

تو باید کاری که من میگم رو انجام بدی

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Shall we dance?
دیدگاه
٠

ما باید برقصیم؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Shall I pick you up at eight?
دیدگاه
٧

باید ساعت 8 بیام دنبالت؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The crown prince and his wife had been married for four years without issue.
دیدگاه

شاهزاده و همسرش برای چهار سال بدون نتیجه ازدواج کردند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.