منو
Sara.kh

Sara.kh

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٢٦
لایک
١٥٥
لایک
دیس‌لایک
١٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٧٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٦٧
لایک
لایک
١٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

آشتی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

از خنده ترکیدن، از خنده پهن زمین شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

طمع یا نیت پنهانی داشتن منفهت خاصی را در سر داشتن هدف/نیت خاصی را دنبال کردن سنگ خود را به سینه زدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

Not do something you have a strong wish to do

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

الله و اعلم!

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.