تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

hello

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

don't ever verb/////////هیچوقت . . . . . ن. . . don't ever eat junk food. . . هیچوقت فست فود نخور. . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

to be cheated. you are taken, it costs lower than this

پیشنهاد
٠

دعوت نامه برای ملاقات نوشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

صادق بودن و دروغ نگفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تماس با محل کار برای اعلام مریضی و سر کار نرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کل صبح و خابیدن. when I sleep all the morning away , I get bored

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کشیکی ک مراسم ازدواج رو انجام میده.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

هوای رعدو برقی. It'll be thundery,

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دیر پاشدن، تو رخت خاب موندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قسم خوردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

اهدا کننده.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کارگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماساژ دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ب تو مربوط نیست!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

کنار دیوار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در مورد اهنگ درخاستی خوندنم میشع گفت.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اون واقعا بود. . . . اون واقعا است. Talk about a yummy dinner. شام واقعا خوشمزه ای بود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Borrow

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

دوستان معانی تکراری و لزومی نداره هی تکرار کنین. Wild وقتی با رنگها بیاد، جیغ یا زننده معنی میده.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

چ ب موقع!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

بسکتبال بازی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Noodle nesst: همون ک نودل و ب شکل لونه سرو میکنیم. یا همون آشیانه ای خودمون تو ماکارونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پول زیادی خرج کردن،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کسیو وادار ب عکس العمل سریع کردن.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

عوض کردن، جابجا کردن یا شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

باعث افتخارمه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

در مجموع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

زانو زدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

وعده الکی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نیمه مست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کسی و مست کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

روز بدی رو داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مسئول خابگاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

دفتر مشاوره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تو این مدل فوتبال، باید کمربندی ک ب کمر حمل کننده توپ بسته شدع رو بگیری.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

زمان شروع بازی گلف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعمیرگاه ( ماشین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هلیکوپتر و روندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوشتن ساعت ب شکل حروف It's two fifteen

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ساعتی ک ب صورت عدد نوشته میشه. 45: 5

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کارهای هنری انجام دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارهای خونه رو انجام دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

با ماشین کسی و رسوندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

گشتن،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سربازی رفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

واقعیت و قبول کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

I have to cut lunch short. باید از تایم ناهار بزنم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

یه معنیشم هست، ارثی بودن تو خانواده. Allergic runs in my family

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مریض شدن