منو
سامان نصیری

سامان نصیری

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢١,٠٦٦
لایک
٢,١٧٤
لایک
دیس‌لایک
٣٣٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١٦٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,٠٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦٧
لایک
لایک
٢,١٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٦

مشابه با - مانند

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥٧

جااندازی ( در دررفتگی ها )

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦٠

مور مور شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٨

آموزشی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٧

کم تحرک

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The government patented the device to its inventor.
دیدگاه
٢

دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.