دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,٩٤٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٧
لایک
لایک
٢,٢٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

غیرعفونی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

تحرک پذیری - جنبش پذیری - تحرک بخشی - جنبش بخشی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

بازیابی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

یکنواخت - بدون تغییر - کلیشه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

آغاز کردن، راه اندازی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The government patented the device to its inventor.
دیدگاه
٢

دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.