منو
sakineh tebbi

sakineh tebbi

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٢١٠
لایک
٣٣٧
لایک
دیس‌لایک
٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٦٩
رتبه کل
درباره‌ی من:

sakineh

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٦٩
لایک
لایک
٣٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

منجر شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

برگزیده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

تعیین شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

معتبر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

از همه مهمتر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
One’s words reflect one’s thinking.
دیدگاه
٩

گفتار شما بازتاب طرز تفکر شما است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The car turned around.
دیدگاه
٧

ماشین همین حوالی دور زد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
One who frequently looks back can't go far.
دیدگاه

اگر مدام به گذشته نگاه کنی نمی توانی پیشرفت کنی.

تاریخ
١ سال پیش
متن
It is not only the feather that makes the bird.
دیدگاه
٢

تنها پر نیست که پرنده را می سازد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I need to fuel up before I begin the trip.
دیدگاه
٢

باید قبل از شروع سفر باکم رو پر کنم.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.