صاحب بابائی

صاحب بابائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcop on١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شک کردن ( بریتیش ) مثال: nobody would cop on with you هیچکس به تو شک نمی کنهگزارش
5 | 0
blessing١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩I've come to ask for your blessing اومدم تا برام "دعای خیر" کنی. ‏گزارش
9 | 0
assist١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١در فوتبال عادی و فوتبال آمریکایی به پاس منجر به گل گفته می شود. ‏گزارش
21 | 0
banged up١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠١ممکنه به عنوان یک اصطلاح به معنی " آب خنک خوردن " استفاده بشه. ( گذراندان وقت در زندان ) همچنین در لغت ممکنه برای فرد ضربه خورده یا درب و داغون استف ... گزارش
14 | 0
discuss١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦گاهی می تونید "مورد نقد قرار دادن" ترجمه کنید. ‏گزارش
14 | 0
squat١٦:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥چمباتمه زدن. به حالتی گفته میشه که فرد در دستشویی میشینه.گزارش
16 | 0
client١٨:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٣بیشتر به معنی "موکل" استفاده می شه. شخصی که وکیل مسئولیت دفاع از اون در دادگاه رو به عهده می گیره.گزارش
30 | 1
medium١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩همچنین به کسانی گفته میشه که روح احضار می کنن و یا مثلا جن گیری می کننگزارش
21 | 1
washbag١٢:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٨کیف کوچکی که برای نگهداری لوازم بهداشتی و وسایل شستشوی شخصی استفاده می شود.گزارش
14 | 0
crapper١٤:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٢این کلمه به معنی دستشویی یا همون bathroom هستگزارش
21 | 0
dodgy١٥:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩برای مواد غذایی مونده هم استفاده میشه خراب/مسمومگزارش
23 | 0
black٢٣:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٢یه مثال که بهش بر خوردم, و بیشتر یه اصطلاحه: I'm back in the black زندگیم دوباره خوب شدهگزارش
23 | 1
hash١٥:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠٢قدیم اسم یه غذا بود که متشکل از گوشت، سیب زمینی و پیاز بود البته الان هم شاید استفاده داشته باشهگزارش
32 | 0
look dapper١٥:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٠١اصطلاح به معنی تمیز و آراسته بودن. یا به صورت آمیانه خوشتیپ بودن یا تیپ زدنگزارش
9 | 0
missed you at mass١٤:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٠١"کم پیدایی"گزارش
9 | 0
spar١٤:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠١بیشتر به عنوان دعوا کردن یا نزاع استفاده میشهگزارش
30 | 0
how short are you١٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠١این عبارت یک اصطلاحه و به مسائل مالی مربوط میشه: چقدر پول می خوای؟ چقدر پول کم داری؟گزارش
2 | 0
gig١٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٥به صورت غیر رسمی و آمیانه به معنی دنیا یا عالم استفاده میشهگزارش
28 | 0
husk٢٠:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨مثالی که امروز بهش بر خوردم: the voice with the "husk" of Kim Carnes صدایی با "پوسته" ی کیم کارنسگزارش
18 | 0
debs١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨این کلمه به معنی "مدرسه" است و مفرد می باشد.گزارش
12 | 0
ditched١٣:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٨این کلمه به عنوان فعل میتونه، بهم زدن یا خاتمه دادن به رابطه معنی بشه همچنین میتونه به معنی دور کردن یه نفر از خودت بخاطر ملالت حرف زدن با اون شخص با ... گزارش
14 | 0
edge١٦:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧به معنی لبه، یا کناره البته ممکنه به معنی پهلو ( انسان یا شی ) هم استفاه بشهگزارش
32 | 0
trim١٦:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧یه مثال که بهش بر خوردم و بیشتر در بریتیش استفاده میشه: "You feel trim" "لاغر شدی"گزارش
28 | 0
set١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧گاهی میتونید" لجباز" یا "لجوج" ترجمه کنیدگزارش
30 | 0
absolutely١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩گاهی ممکنه "به هیچ وجه" ترجمه بشهگزارش
34 | 1
فتیده٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢نام روستا برگرفته از کلمه فتا به معنی جوانمردی است.گزارش
9 | 0
handle١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٣You can "handle" more than you think تو از چیزی که فکر میکنی بیشتر "به درد میخوری"گزارش
44 | 1
dab١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٢مثال کاربردی و عامیانه: I'm dabbing: هیجان زده هستم، ذوق کردمگزارش
28 | 0