پرسش خود را بپرسید

کدام شکل " inform"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٠٩

کدام شکل " inform" برای جای خالی مناسبه؟

Should people --------------- of this danger and warned about the possible harms?

    informed

     inform

    are informed

    be informed

١,٠٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام؛

be informed

٢١,٨٠٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٥٢
برنزی
١٩٧
تاریخ
٥ ماه پیش

Be informed درسته

٥,٨٠٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٠
برنزی
١٥
تاریخ
٥ ماه پیش

be  informed

پاسخ  درست هست.

٢٠,٤٢٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٣
تاریخ
٥ ماه پیش

جای خالی با عبارت زیر تکمیل می شود؛

be informed

٢٥٥,٢١٣
طلایی
١٥٥
نقره‌ای
٣,٢٧٨
برنزی
١,٧٢٩
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما