روح اله اسماعیلی سراجی

روح اله اسماعیلی سراجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreperfusion٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٢گردش مجدد خون در بستر عروق بافتی خونرسانی مجددگزارش
7 | 0
sequestration١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦sequestration of neutrophils فرآیندی است که در طی آن نوتروفیلهای جریان خون در مویرگها دستگاه تنفسی و طحال گیر افتاده و از بین می روند.گزارش
12 | 0
immunotolerant١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤تحمل ایمنی. که در شرایطی طبیعی سلول های دفاعی بدن نسبت به سلول های خودی واکنش نشان نمیدهد. در شرایط بیماری برخی ویروس ها نیز سلول خودی تلقی شده و س ... گزارش
5 | 0
podotheca١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨فلس هایی که در قسمت پای پرنده که فاقد پوشش بر هست وجود دارد.گزارش
2 | 0
classical٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧مثلا در این نمونه classical signs of disease بهترین ترجمه می شود علائم ثابت بیماری ( که همیشه از قدیم تا به امروز در بیمار دیده شده است ) classical= ... گزارش
9 | 1
papule١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٢ضایعات برآمده از سطح پوست یا در واقع جوشهای غیرچرکیگزارش
7 | 0
proliferative١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/١٢تزاییدی. مثلا proliferative Lesions به معنای ضایعات تزاییدی است. در واقع ضایعاتی که بر روی هم شروع به رشد میکنند و از سطح پوست بیرون میزنند.گزارش
25 | 1
crop١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦بز ماده بالغ ( بالاتر از یک سال ) مترادف میش در گوسفندگزارش
5 | 0
dysmetria٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٧بدسنجی در قدم برداشتنگزارش
5 | 0
bulla١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٦شبیه حباب، برجستگیهای استخوانی گردمانند. تاولهای روی سطح پوست.گزارش
32 | 0
decorticate١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣در پزشکی: وضعیتی است که حین کما در آن دست ها خم شده روی سینه قرار میگیرد و پاها به صورت سفت باز میشوند.گزارش
30 | 0
poll٠٨:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢در طب اسب: ناحیه پشتی محل تلاقی گردن به سر که در اثر افتادن اسب مستعد ضربه است.گزارش
16 | 0
distortion٠٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢کج و معوجگزارش
7 | 1
overlying bone٠٦:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢استخوان پوشاننده : منظور همان استخوانی است که در جمجمه بیرونی تر از بخش استخوانی دیگر قرار دارد.گزارش
2 | 0
impact٠٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢در برخی موارد معنای ( له کردن ) نیز میدهد. در واقع له کردنی که تحت فشار ایجاد میشود.گزارش
12 | 1
minimize٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢١کم ارزش شمردن گزارش
21 | 0
perfuse٠١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧در پزشکی به معنای ( خونرسانی کردن ) هم می آیدگزارش
23 | 0
infraducted١٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٦در علم چشم پزشکی بدان " چرخش رو به پایین" چشم میگویند.گزارش
0 | 0
wax and wane٠٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٣اوج و فرود، فراز و نشیب، صعود و سقوط، افزایش و کاهش، افت و خیز. طلوع و غروب، ظهور و افولگزارش
74 | 1
signalment١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٢شرح حالگزارش
7 | 0
nursing٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤شیر خوردن نوزاد از مادرگزارش
41 | 2
iatrogenic١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠عوارض درمانی، عارضه یا بیماری خاصی که در اثر درمان به وجود می آیدگزارش
64 | 0
rostral١٩:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧بالاتر. قدامی تر، بالایی، قدامی برای طناب نخاعی معنای بالاتر و برای مغز معنای قدامی تر را میدهد. مثال: cranial nerve signs indicate a lesion rostral ... گزارش
55 | 0
drylot١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧محوطه ای با ابعاد محدود که معمولاً عاری از پوشش گیاهی است و برای دام پروری استفاده می شودگزارش
5 | 0
prepurchase٠٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧پیش از خریدگزارش
5 | 1
sway٠١:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٩sway test: آزمایش تاب دادن اسب به وسیله کشیدن دم به طرفینگزارش
0 | 2
vacuum١١:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨محیط بسته که فرد یا حیوان قادر به حرکت نیست و نمیتواند با محیط بیرون ارتباط برقرار نماید. گزارش
39 | 2
limb٠١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٨اندامهای حرکتی شامل دست ها و پاهاگزارش
138 | 0
dysmetria١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٤اختلال در گام برداشتن، به طوری که گام های بلند یا کوتاه برداشته می شود. گزارش
12 | 0
clod١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩در دامپزشکی: توده ای تکان پذیر در جلوی سینه و زیر گردن گاوگزارش
2 | 0
compromise٠٢:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩مختل شدن یا ضعیف شدن توسط یک بیماری یا آسیب واردهگزارش
94 | 1
cecocolic٠١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩توهم رفتگی قولون - سکومیگزارش
0 | 0
intussuscipiens١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨بخشی از روده که بخشی دیگری از روده را در حالت توهم رفتگی تلسکوپی پذیرفته است. نام دیگر آن بخش پذیرنده است.گزارش
0 | 0
intussusceptum١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨بخشی از روده که وارد بخش دیگری شده است. در واقع نام دیگر آن بخش اهداشونده است.گزارش
2 | 0
pocket١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤pocket of peritoneal fluid: در این جمله به معنای ناحیه پُر از . . . . می آید.گزارش
28 | 1
congestion١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤در مورد سیاهرگ ها ترجمه ( احتقان ) برای این واژه بهترین ترجمه است. congestion of veinگزارش
53 | 1
haustra١٤:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤hastrum: در واقع هر یک از قسمتهای کیسه مانند هر قولون هستند که منجر به ظاهر کیسه کیسه مانند قولونها خواهند شد. haustra جمع این واژه است.گزارش
25 | 0
pole٠٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣هر یک از قسمتهای انتهایی یک ارگان که در برابر قسمت دیگر قرار گرفته است. مثلا قسمت پشتی کلیه در برابر قسمت شکمی کلیه یا قسمت جلویی کلیه در برابر قسمت ... گزارش
7 | 2
ureteral٠٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣میزنای. لوله نسبتا طولانی و باریک که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل میکند.گزارش
18 | 0
paralumbar٠٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣کنار مهره های کمریگزارش
5 | 0
sonographer٠١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣یک تنکنسین تشخیصی است که از دستگاه سونوگرافی استفاده میکند. سونوگرافی کنندهگزارش
5 | 1
rugal folding٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢rugal folding of stomch: به چین های پر پیچ و خم درون مخاط معده یا حتی سایر روده ها اطلاق می شود.گزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcorresponding٢٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٢
• What we required you to do is corresponding to the contract.
چیزی که ما نیاز داشتیم شما انجامش دهید مربوط به قرارداد است.
7 | 0