منو
روح اله اسماعیلی سراجی

روح اله اسماعیلی سراجی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢١٦
لایک
٤٣٢
لایک
دیس‌لایک
٥٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٥٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٥٦
لایک
لایک
٤٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٧

اندامهای حرکتی شامل دست ها و پاها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٩

مختل شدن یا ضعیف شدن توسط یک بیماری یا آسیب وارده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

اوج و فرود، فراز و نشیب، صعود و سقوط، افزایش و کاهش، افت و خیز. طلوع و غروب، ظهور و افول

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

عوارض درمانی، عارضه یا بیماری خاصی که در اثر درمان به وجود می آید

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

بالاتر. قدامی تر، بالایی، قدامی برای طناب نخاعی معنای بالاتر و برای مغز معنای قدامی تر را میدهد. مثال: cranial nerve signs indicate a lesion rostral ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
What we required you to do is corresponding to the contract.
دیدگاه
٤

چیزی که ما نیاز داشتیم شما انجامش دهید مربوط به قرارداد است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.