دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧١٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩٤
لایک
لایک
١,٢٨٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

freakin "Word used in place of "fucking. "What the freakin hell?!" این کلمه به جای fuking استفاده میشه به معنی لعنتی، فوق العاده، عجیب و . . . ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

Sub - par Sub par used to describe something that is below average, or below what is expected: برای�توصیف�چیزی که کمتر از�حد متوسط�​​یا کمتر از حد� ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

. . . It's not polite to . . . مودبانه نیست It's not polite to point. اشاره کردن با انگشت مودبانه نیست .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

خواستن He wish to know اون میخواد بدونه اون مایله بدونه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

A phrase that means talking about things that are boring/mundane/annoying یه عبارت عامیانه به معنای دری وری گفتن ، شر و ور گفتن، صحبت های خسته کننده ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The air is thin at very high altitudes.
دیدگاه
١٢

هوا در ارتفاعات بالا بسیار رقیق است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
In no time the locusts came down and started eating everything.
دیدگاه
٣٩

بلافاصله ملخ ها به پایین آمدند و شروع به خوردن همه چیز کردند

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.