رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsketchily٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠بطور کلی بصورت غیر دقیق بطور ناقص بصورت سطحیگزارش
2 | 0
rock and roll٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠شروع به اتفاق افتادن شروع به انجام کاریگزارش
5 | 0
procedural rationality١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠عقلانیت رویه ایگزارش
12 | 0
radical innovation١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠نوآوری بنیادینگزارش
14 | 0
ambidextrously١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠به شیوه ای دوسوتوانگزارش
12 | 0
fundamental innovation١٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠نوآوری بنیادینگزارش
12 | 0
ambidexterity capability١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩توانمندی و قابلیت دوسوتوانیگزارش
12 | 0
the economist١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨اکونومیست یک روزنامه هفتگی بین المللی است که در قالب مجله چاپ و به صورت دیجیتالی منتشر می شود و بر امور جاری، تجارت بین المللی، سیاست و فناوری تمرکز ... گزارش
12 | 0
reader١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨بازخوانگزارش
12 | 0
matching accessories١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨لوازم تزئینی همرنگ زیورآلات سِت و هماهنگگزارش
12 | 0
shopcode١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨کدهای QR قابل اسکنی هستند که مشتریان را مستقیماً به محصولات موجود در فروشگاه آنلاین مرتبط می سازند و مشتریان قادر به اسکن سریع کدهای خرید با استفاده ... گزارش
12 | 0
path forward٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧خط مشی آیندهگزارش
12 | 0
one hit wonder٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧درخشش کوتاه مدت کوشش گذراگزارش
14 | 0
strike home١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧به هدف موردنظر دست یافتن کاملا محقق شدنگزارش
14 | 0
simply saying١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧به بیان سادهگزارش
12 | 0
metrics١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧معیارهای اندازه گیری شاخص های اندازه گیریگزارش
14 | 0
downstream risks١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧مخاطرات پایین دستیگزارش
12 | 0
working solutions١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧راه حل های موثر، کارآمد، عملی، کاربردی، کاربردپذیرگزارش
12 | 0
great story١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧داستان شگفت انگیز داستان اعجاب انگیز داستان معرکهگزارش
12 | 0
step out of the box١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧از چارچوب خارج شدنگزارش
12 | 0
convergent thinking١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧تفکر همگراگزارش
12 | 0
hassle١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧تنگناگزارش
12 | 1
gemba١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧گمبا محل واقعی انجام کار در زبان ژاپنیگزارش
12 | 0
innovation initiative١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧ابتکار نوآوری ابتکار عمل نوآوریگزارش
12 | 0
settle on١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧بسنده کردن اکتفا کردن موافقت کردن پذیرفتنگزارش
14 | 0
start and stop١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧آغاز و پایان داشتن نقطه شروع و پایان داشتنگزارش
12 | 0
this is where١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧اینجاست که . . .گزارش
16 | 0
frequently used١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧پرکاربردگزارش
14 | 0
given١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧فرض مسلم فرض قطعی فرض معلومگزارش
12 | 0
look to the future١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧آینده نگر بودنگزارش
16 | 0
speak to١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧بیانگر چیزی بودنگزارش
14 | 0
talk to١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧پرداختن بهگزارش
12 | 0
unmet١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧تأمین نشدهگزارش
12 | 0
game changer١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧رویداد، ایده یا رویۀ تحول آفرینگزارش
12 | 0
in seconds١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧ظرف چند ثانیه در چند ثانیهگزارش
12 | 0
go quiet١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧امن و آسوده خاطر بودنگزارش
12 | 0
organizational context١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧زمینه و بافت سازمانیگزارش
12 | 0
take into١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧آشنا کردنگزارش
14 | 0
task group٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧کار گروهگزارش
14 | 0
novum organum٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦کتاب �نو ارغنون� اثر فرانسیس بیکنگزارش
12 | 0
the fifth discipline٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦کتاب �پنجمین فرمان� اثر پیتر سنگهگزارش
14 | 0
be everything٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦مهمترین مسئله مهمترین امر مهمترین موضوعگزارش
12 | 0
arrive at٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦دست یافتن به توافقگزارش
12 | 0
idea management٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦مدیریت ایده هاگزارش
12 | 0
partnering٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦شراکتگزارش
14 | 0
afnor١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦انجمن استانداردسازی فرانسه موسسه ملی استانداردسازی فرانسهگزارش
12 | 0
association francaise de normalisation١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦سازمان ملی استانداردسازی فرانسه انجمن استانداردسازی فرانسهگزارش
12 | 0
contained١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦محدودشده مقید خویشتندار سنجیده مهار شدهگزارش
14 | 0
systems approach١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦رهیافت سیستمی رویکرد سیستمی نگرش سیستمیگزارش
12 | 0
for decades١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦دهه ها برای چندین دههگزارش
14 | 0