پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (cooperative procurement)

٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٧٧ بازدید

ترجمه جمله زیر: This unexpected proceeding had the intended effect; for Ssu-ma I, suspecting an ambush, actually drew off his army and retreated. What Sun Tzu is advocating here, therefore, is nothing more nor less than the timely use of "bluff."

١,٣٦١
٨ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٢٠ بازدید
٢ رأی
٥ پاسخ
١٥٣ بازدید

میشه من و راهنمایی کنید فرق این دو تا چیه ؟؟ کجاها استفاده میشه ؟؟ معنی جمله چه تعبیری می‌کنه من اصلا نمی‌فهمم این دوتا گرامر  رو 

٩ ماه پیش
٠ رأی
٨ پاسخ
٣١٧ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٤٠ بازدید

 برای این اصطلاح ترجمه «تدارکات همکارانه» را مناسب می دانم. معادل بهتری سراغ دارید؟

٥٣٠,٠٠٩
١٠ ماه پیش
×
٤,٢٤١
×
٥٤٠
×
٧٠
×
٣٨
×
٤
×
٣