رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهforeordained١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢از پیش تعیین شدهگزارش
12 | 0
no surprise١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢عدم شگفتی قابلیت پیش بینیگزارش
14 | 0
open contract١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١قرارداد غیررسمیگزارش
14 | 0
ok with him٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١مورد قبول مورد تأییدگزارش
14 | 0
workable٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠کارآمد کاربردی انجام پذیرگزارش
14 | 0
man made disaster١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فجایع انسان ساخت حوادث ساختۀ دست بشرگزارش
14 | 0
balky car١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠ماشین قراضه ماشین لکنتهگزارش
12 | 0
indoor١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠فضای داخلی محوطه داخلیگزارش
14 | 0
window decal٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسب پنجره برچسب ویترینگزارش
12 | 0
decal٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برچسبگزارش
12 | 0
as is٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩از این اصطلاح استفاده می شود تا به خریدار هشدار دهد که کالای فروخته شده در شرایط ایده آل نیست و خریدار و فروشنده تحت شرایط وضع موجود اقدام به معامله ... گزارش
16 | 0
harmonized sales tax٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٩مالیات فروش هماهنگ مالیات فروش هماهنگ شده مالیات فروش متناسبگزارش
12 | 0
multi service٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٩خدمات چندگانه خدمات چندمنظورگزارش
12 | 0
window display٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩ویترین نمایش دهیگزارش
14 | 0
business improvement association٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٩انجمن بهسازی کسب و کارگزارش
12 | 0
put on pause١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩توقف فعالیت بصورت موقتیگزارش
12 | 0
toughest١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩سختگیرترینگزارش
12 | 0
exactingly٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩بطور دقیق بطور موشکافانهگزارش
12 | 0
lt col٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨سرهنگ دومگزارش
12 | 0
sanity٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨عقلانیگزارش
14 | 0
soon thereafter٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٨پس از آن طولی نکشید . . .گزارش
14 | 0
from the beginning٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨از همان ابتداگزارش
14 | 0
codeveloper٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٨توسعه دهنده همکار هم توسعه دهندهگزارش
12 | 0
take up٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٨پرداختن مطرح کردنگزارش
18 | 0
run into a problem١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٨به مشکل برخوردن با مشکل مواجه شدنگزارش
14 | 0
lemonade stand١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٨دکه لیموناد فروشیگزارش
14 | 0
start out١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨مطرح شدنگزارش
25 | 0
quality assurance١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٨تضمین کیفیتگزارش
21 | 0
winnowing١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٨غربالگریگزارش
18 | 0
final word١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨کلام پایانیگزارش
14 | 0
army nco١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٨درجه دار نظامی درجه دار ارتشگزارش
12 | 0
replan١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٨برنامه ریزی مجددگزارش
12 | 0
under hedging١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٨عدم مصونیتگزارش
16 | 0
hedging actions١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٨اقدامات مصونیت اقدامات مصون سازی اقدامات بیمه کنندهگزارش
12 | 0
shaping actions١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٨اقدامات شکل دهندهگزارش
12 | 0
signpost١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٨علامت هشدارگزارش
16 | 0
load bearing١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨باربرگزارش
14 | 0
fare١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨موفق بودن پیش رفتن سازگاری داشتن کنار آمدنگزارش
21 | 0
assumption based planning١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨برنامه ریزی فرض بنیاد برنامه ریزی فرض محور برنامه ریزی مبتنی بر فرض برنامه ریزی فرض پایه برنامه ریزی بر پایه فرضگزارش
12 | 0
promise keeping٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٦پایبندی به وعده وفای به عهدگزارش
12 | 0
swag٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٦کالاهای تبلیغاتی یا بازاریابی رایگانگزارش
14 | 0
swag٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٦اصطلاح عامیانه ای که مخفف "Stuff We All Get " است و معمولا به کالاهای تبلیغاتی یا بازاریابی رایگان اشاره دارد که شرکت ها یا محصولات آنها را تبلیغ می ... گزارش
16 | 0
promotions٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٦تبلیغات پیشبردیگزارش
12 | 0
crowd control١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٦کنترل ازدحام کنترل شلوغی کنترل جمعیتگزارش
12 | 0
exhibition hall١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٦سالن نمایشگاهگزارش
16 | 0
post planning١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٦پسا برنامه ریزیگزارش
12 | 0
insta worthy١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٦ارزش انتشار پست در اینستاگرامگزارش
12 | 0
reader١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٦خوانشگرگزارش
21 | 0
fan page١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٦فن پیج صفحه هوادارانگزارش
12 | 0
in shop١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٦خرید در محدوده ناحیه تجاری محلی خرید از خرده فروش های مستقل محلیگزارش
12 | 0