پیمان عطایی

پیمان عطایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmarginalized groups١٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٣١گروه های مختلف مردم در یک فرهنگ، زمینه و تاریخ معین در معرض خطر تبعیض های متعدد به دلیل تأثیر متقابل ویژگی ها یا زمینه های شخصی مختلف، مانند جنسیت، ج ... گزارش
0 | 0
institutional٠٩:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/٣١سازمان یافتهگزارش
0 | 0
heuristic٠٩:٢٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٦راهکار سریعگزارش
0 | 0
fetishization١٥:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٥بت سازیگزارش
0 | 0
intersubjective٢٣:١٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٣مفاهمه پذیرگزارش
0 | 0
cavity١٥:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/١٦محفظهگزارش
0 | 0
stakes١٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/١٤مخاطراتگزارش
0 | 0
bricolage١٦:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/١٣( در هنر یا ادبیات ) ساخت یا خلق از طیف متنوعی از چیزهای موجود.گزارش
0 | 0
urban canyon١٦:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/١٢خیابانهای تنگ شهریگزارش
0 | 0
real time٠٠:١٥ - ١٤٠١/٠٢/١١به طور همزمانگزارش
0 | 0
vocabulary٠١:٣٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٥سبک در معماریگزارش
0 | 0
reskin١٢:١٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨تعویض یا تعمیر پوسته ( هواپیما یا وسیله نقلیه موتوری یا ساختمان ) .گزارش
0 | 0
visual comfort٠٧:٢١ - ١٤٠٠/١٢/٢٨آسایش بصری معمولاً از طریق مجموعه ای از معیارها بر اساس سطح نور در یک اتاق، تعادل کنتراست ها، "دمای" رنگ و عدم وجود یا وجود تابش خیره کننده تعریف می ... گزارش
0 | 0
assignment١٦:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٥انتخابگزارش
0 | 0
lifeworld٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/٢١تمام تجربیات، فعالیت ها و تماس هایی که دنیای یک زندگی فردی یا شرکتی را می سازد.گزارش
0 | 0
habitus٢٢:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٢١نحوه درک و واکنش یک فرد با پیشینه خاص نسبت به جهان هستیگزارش
0 | 0
artifactual١١:١٨ - ١٤٠٠/١٢/١٩دلالت یا مربوط به یک شیء ساخته شده توسط یک انسان، که معمولاً یکی از موضوعات فرهنگی یا تاریخی استگزارش
0 | 0
consensus١٢:٥١ - ١٤٠٠/١٢/١٨همه پسندیگزارش
0 | 0
secondarily١٢:١١ - ١٤٠٠/١٢/١٨در درجه دومگزارش
2 | 0
close grained١٠:١٤ - ١٤٠٠/١٢/١٨در هم تنیدهگزارش
0 | 0
hot desk٠٩:٣١ - ١٤٠٠/١٢/١٧میزی که اداره در صورت نیاز و توسط یک سیستم چرخان به یک کارمند اختصاص داده می شود، نه اینکه متعلق به یک کارمند خاص باشد.گزارش
0 | 0
anthropomorphisms١٤:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/١٠تصور شخصیت انسانی برای چیزیگزارش
0 | 0
closer١٠:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٨فردی که در به نتیجه رساندن یک معامله تجاری مهارت دارد.گزارش
2 | 0
ferries١٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠کشتی یا قایق ای است که مسافران و گاهی وسایل نقلیه را معمولاً از رودخانه ها یا بخش های کوتاه دریا جابه جا می کند.گزارش
0 | 0
all while٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠در تمام مدتگزارش
0 | 0
all while٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠برای تمام یک دوره زمانیگزارش
0 | 0
to scale٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٩دارای مقیاس مقیاس دارگزارش
0 | 0
draft‐proofing١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧به معنای درزبندی درها و پنجره ها برای جلوگیری از نفوذ هوای سرد به داخلگزارش
0 | 0
treatment٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦رویکردگزارش
0 | 0
fenestration٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦در معماری به "جانمایی پنجره ها" گفته میشودگزارش
7 | 0
met٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦[تغذیه] مقدار انرژی مصرفی بر مبنای مقدار اکسیژن مصرفی در دقیقه در ازای هر کیلوگرم وزن بدن metabolic equivalentsگزارش
0 | 1
instrumentation١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥به کارگیری ابزارگزارش
0 | 0
treatment١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤در تحقیق تجربی روش اجرای آزمایشگزارش
2 | 1
treatment١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤در تحقیق تجربی به معنای "رویه آزمایشی" می باشدگزارش
5 | 0
web survey٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢١نظرسنجی اینترنتیگزارش
0 | 0
panelist٢٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠عضو خبرهگزارش
0 | 0
reproduction١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بازآفرینیگزارش
7 | 0
portion size٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٣حجم وعده غذایی میزان وعده غذایی میزان غذای مصرفیگزارش
16 | 0
meta theory٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠١/٠١فرا تئوری نظریه ای در مورد یک نظریه ی دیگرگزارش
2 | 1
sensitive٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٢نکته سنجگزارش
21 | 0
nonsequential٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٠نا پیوسته نا منسجمگزارش
0 | 0
put another way١٤:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠به عبارت دیگرگزارش
14 | 0
offgrid١٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩خانه ای که از انرژی برق و سایر انرژیهای شهری استفاده نمیکند و به نوعی در زمینه تامین انرژی خودکفاست و از انرژیهای تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی استفاد ... گزارش
7 | 0
tackling١١:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨رسیدگی کردنگزارش
7 | 0
genius٠٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٨یک ویژگی عالی که چیز خاصی را از همه چیز متمایز می سازد؛ ( کاربرد ادبی )گزارش
16 | 0
card catalog٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧برگه دان قدیم در کتابخانه وسیله جستجوی کتاب بودگزارش
7 | 0
bear watching١١:٢١ - ١٣٩٩/١٢/١٧تماشایی دیدنی جالب توجهگزارش
0 | 0
curricula١٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦برنامه های درسی دوره های تحصیلیگزارش
7 | 0
propose١٨:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦بیان کردنگزارش
28 | 0
ethnography١٠:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٦مردم شناسیگزارش
12 | 1