منو
پیروز - فرزند ایران

پیروز - فرزند ایران

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٥,٨١٠
لایک
٥٩٦
لایک
دیس‌لایک
٨٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٥٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٨١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٥٣
لایک
لایک
٥٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

مضمون

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

دستاورد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

بیان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

social transactions = تعاملات اجتماعی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

نکته سنج

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
She carried with her a Korean version of the Bible.
دیدگاه
٠

او نسخه ی کره ای کتاب مقدس را همراه خود داشت.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.