ترجمه‌های پیروز - فرزند ایران (١)

بازدید
٦٣
تاریخ
١ سال پیش
متن
She carried with her a Korean version of the Bible.
دیدگاه
٠

او نسخه ی کره ای کتاب مقدس را همراه خود داشت.