ترجمه‌های محسن خادمی (١٤)

بازدید
٨٢
تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The sofa is very large and takes up a good deal of space in that living room.
دیدگاه
٢

اون مبل خیلی بزرگه و فضای زیادی از اتاق نشیمن رو گرفته

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
We had to abandon the car.
دیدگاه
٢

مجبور شدیم که ماشینو ول کنیم.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
How could she abandon her own child?
دیدگاه
١

چطور تونست بچه شو رها کنه؟

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He is an admiral in the US Navy.
دیدگاه
١

وی یک دریابُد در نیروی دریایی آمریکاست.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The tanker failed to respond to a command to stop.
دیدگاه
١

نفتکش نتوانست به فرمانِ توقف پاسخ دهد.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
A destroyer escorted our ship to London.
دیدگاه
١

یک فروند ناوشکن کشتی ما را تا لندن اسکورت و همراهی کرد .

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
His ship was blown up by a torpedo.
دیدگاه
٠

کشتی او به واسطه یه اژدر منفجر شد.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
I had hoped to brush up my Spanish.
دیدگاه
٠

امیدوار بودم که اسپانیایی ام را تقویت کنم.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The navy are on a search and rescue mission.
دیدگاه
٠

نیروی دریایی در حال اجرای ماموریت جستجو و نجات است.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He was so thirsty that he drank a mug of milk.
دیدگاه
٠

از بس تنشه بود، یه لیوان شیر خورد

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
This mug has a chip in it.
دیدگاه
٠

این لیوان لب پریدگی داره.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He likes to have a mug of cocoa before bed .
دیدگاه
٠

اون دوس داره قبل خواب یه لیوان شکلات[داغ] بخوره.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Allow the soup to simmer gently for ten minutes.
دیدگاه
٠

بگذارید سوپ یه ده دقیقه قشنگ بجوشه.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Her own son was also in the Navy.
دیدگاه
٠

پسرشم توی نیروی دریایی بود.