منو
امید روحانی

امید روحانی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٠٠
لایک
١٥٩
لایک
دیس‌لایک
٤٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٨٠٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٩٨
لایک
لایک
١٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

Although many people believe that accent and dialect refer to the same thing, it's useful to be aware of how they are different. Accent refers only ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

سرسختانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

move up and down

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

مشخص، برجسته، خاص، متمایز The tongue can make other sounds as well. One of the most distinctive is the "clicking" sounds typical of some languages in ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

انحراف حواس ، عامل حواس پرتی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The child bobbed her head in enthusiastic agreement.
دیدگاه

بچه با شور و شوق بالا و پایین می پرید.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.