دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٠٩
لایک
لایک
١٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

showy clothes

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

move up and down

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

کندن ، کنده کاری کردن ، گرانفروشی کردن ، کلاه سر مشتری گذاشتن ، اسکنه ، شیارتراشی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

We have learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

The will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The child bobbed her head in enthusiastic agreement.
دیدگاه

بچه با شور و شوق بالا و پایین می پرید.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.