ترجمه‌های امید روحانی (١)

بازدید
٤٥
تاریخ
٣ سال پیش
متن
The child bobbed her head in enthusiastic agreement.
دیدگاه

بچه با شور و شوق بالا و پایین می پرید.