برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیدرضا صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 She sprained her ankle playing Squash
هنگام بازی اسکواش مچ پایش پیچ خورد
١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

2 کاربرد دو کلمه ی Hold in و Freeze
وقتی که یه نفر جلوی شما میادو می ایسته و مثلا میخواد به شما آسیب بزنه یا دزدی کنه یا هر چیزی، فرضا شما شوکر رو ...
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

3 مثالی از "فیلم بتمن آغاز میکند"
Ignorance is blessed my friend.don't burden yourself with these secrets of scary people
نادونی مایه خوشبختیه دو ...
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

4 استوانه ای، به شکل استوانه ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

5 مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند" :
people get mug coming home from work everyday
هر روز در راه اومدن به خونه از سر کار به مردم حمله میشه{خفت گیر ...
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

6 خیاط یا خیاطی کردن برای کلمه ی tailor هستش که به عنوان فعل هم به کار میره اما واژه ی tailer فرق داره خواهشا دقت کنید ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

7 شرکت،شرکت سهامی،کمپانی بزرگ=corporation
همکاری،تعاون،همدستی=cooperation
این دو کلمه رو با هم اشتباه نگیرید.
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

8 هذیان=illusion
توهم=hallucinating
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

9 توهم داشتن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

10 travel around
پرسه زدن
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

11 بعضی ها به اشتباه این عبارت رو معادل خسته نباشید میگیرن. باید بگم که عبارت خسته نباشید معادل دقیقی توی انگلیسی نداره. ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

12 پارچ آب=Water pitcher ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

13 He was shrouded for the tomb
او برای مقبره کفن شد
١٤٠٠/٠٣/١٢
|

14 He was shrouded for the tomb
او برای مقبره کفن شد
١٤٠٠/٠٣/١٢
|

15 Sugar bowl ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

16 مثالی از فیلم "بتمن آغاز کرد"
.Environmental procedures,Defense projects,Consumer products...All prototypes
اقدامات محیطی، پروژه های دفاعی،کالا ...
١٤٠٠/٠٣/١١
|

17 تجاوز جنسی {فعل}=rape
{متجاوز}rapist=Someone who rapes
١٤٠٠/٠٣/١٠
|

18 opposite
متضاد
مثال:
The antonym of good is bad
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

19 opposite
متضاد
مثال:
The antonym of good is bad
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

20 موعد مقرر
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

21 فک کنم یه آدم مریضی هست که میاد همه نظرات رو یه دیسلایک میکوبه و میره ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

22 سفینه کاوشگر یا یابشگر
They sent two probes to space to earn more information about the surface of Mars
آنها دو سفینه کاوشگر را برای بدست آورد ...
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

23 چکه کردن،تراوش کردن
Some of the liquid oozed to the surface of The Earth where men first noticed it
مقداری از مایع به سطح زمین تراوش کرد جایی ک ...
١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

24 مثالی جالب از فیلم "بتمن آغاز میکند"
.I think you should check with Ms.Daws here, just what implications your office is authorized to make.If any< ...
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

25 The Olympic games was a logistical nightmare for the government
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

26 شهادت دادن
تایید و تصدیق کردن هم معنی میده
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

27 مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند":
People need dramatic examples to shake them out of apathy
مردم به مثال های حزن انگیز{تکان دهنده} نیاز دارند تا ...
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

28 مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند"
This city is a breeding brand for suffering and injustice
این شهر در زایش و پرورشِ رنج و نا عدالتی یک بِرند{مار ...
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

29 جلاد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

30 تزکیه کردن
.We have purged your fear
ما ترس تو را تزکیه کردیم
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

31 شبح،روح
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

32 به کسی که اصلا کاراش مشخص نیست به چه شکله و تکلیفش با خودش مشخض نیست fuzzy میگویند ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

33 .He was just a pawn.We need to be ready
او فقط یک وسیله{بازیچه یا مهره} بود. ما باید آماده باشیم.
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

34 .He was just a pawn.We need to be ready
او فقط یک وسیله{بازیچه یا مهره} بود. ما باید آماده باشیم.
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

35 بغلی و کناری نیز معنی میدهد
We 'll back to check the frontage road
بر خواهیم گشت تا جاده بغلی را چک کنیم
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

36 بغلی و کناری نیز معنی میدهد
We 'll back to check the frontage road
بر خواهیم گشت تا جاده بغلی را چک کنیم
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

37 بین خطوط موازی پارکینگ روی زمین این کلمه را مینویسند
معانی گفته شده در definition گویای چرایی این موضوع هست
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

38 You can borrow the roles if you like sir,just bring it back with a full tank
در زیر نویس فیلم "بتمن آغاز میکند" ترجمه به شکل زیر بود اما چیزی که ...
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

39 As a symbol,I can be everlasting
به عنوان یک نماد میتوانم جاودانه باشم
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

40 As a symbol,I can be everlasting
به عنوان یک نماد میتوانم جاودانه باشم
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

41 As a symbol,I can be everlasting
به عنوان یک نماد میتوانم جاودانه باشم
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

42 دولتمردان، مسئولین اداره ها و ارگان ها
دفتر، اداره=bureau
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

43 به معنای هسته ی داخلی زمین نیز به کار میرود
Like an onion,the Earth is made up of layers that are divided into four parts:the crust of the Earth,t ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

44 یکی از معانی آن گوشته هستش
مثال:
The mantle is the second layer of the Earth
گوشته دومین لایه کره زمین است
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

45 یکی از معانی آن گوشته هستش
مثال:
The mantle is the second layer of the Earth
گوشته دومین لایه کره زمین است
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

46 Crust of the Earth
پوسته زمین
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

47 کروی
The Earth is spherical in shape
زمین از نظر شکل کروی است
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

48 در زیر نویس فیلم "بتمن آغاز میکند" این کلمه رو اغضای شهرداری ترجمه کرده که من حسابی تعجب کردم لطفا نظرتون رو بنویسید ممنون ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

49 به دام انداختن
He's preying on desperate,creating new criminals every day
او افراد بیچاره را به دام می اندارد و هروز جنابتکاران جدید خلق میکند< ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

50 به عنوان فعل نیز به کار میرود
مثال از فیلم "بتمن آغاز میکند":
He floods our streets with crime and drugs
او خیابان های ما را از جنایت و موا ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|