دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٧١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٦٢
لایک
لایک
١,٥٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

بازخورد منفی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

خوب به چیزی فکر کردن ( سریع تصمیم نگرفتن )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

British English spoken used to show that you are pleased with something: Push it right across. That’s it, lovely. جهت بیان رضایت از چیزی: عالی، ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

it’s a bargain that's a bargain قیمتش مفته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

( کامپیوتر ) یک یا تعدادی از کاراکترها که ابتدا یا انتهای یک Data Unit را مشخص می کنند. A character or sequence of characters marking the beginning ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She is nosy, and I find her questions intrusive.
دیدگاه
٢٢

او فضول است و من سوالاتش را مداخله آمیز می بینم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The school demands strict observance of the rules.
دیدگاه
٤

این مدرسه خواستار رعایت دقیق ( سفت و سخت ) قوانین می باشد.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.