دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٦٢
لایک
لایک
٤٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

دید میانه ( روانشناسی و پزشکی )

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

سازگاری والدین

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

honey bee worker

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤

حذف کردن - کاهش دادن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٠

ماده ( در فلسفه )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.