منو
نیلوفر نیک کار

نیلوفر نیک کار

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤,١٠٨
لایک
٤٢٧
لایک
دیس‌لایک
٨١
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٧٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,١٠٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٧٦
لایک
لایک
٤٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٤

قرارگیری - راه اندازی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٣

خود پنداره

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

کاملا - شدیدا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٩

چهارمین عدد رومی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٧

خلاصه - بیان اجمالی - چکیده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.