نسرین رنجبر

نسرین رنجبر مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfall a victim to١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨آسیب دیدنگزارش
0 | 0
firsthand١٠:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٦بی واسطه مستقیمگزارش
44 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده