دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٩,٧١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٠
لایک
لایک
٣,٠٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

در آدرس دادن: واحد 1: Unit No. 1

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

واگذاری ملک: انتقال ملک to transfer a property

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

Commercial Registration No شماره ثبت تجاری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

( informal ) the outcome of a situation is unpredictable معلوم نیست چی بشه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

An expression of annoyance or impatience Something kids & teens say when there is an opportunity or situation to do something terrifying حالا ببین صب ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You can go to the match with Paula, for all I care.
دیدگاه
١

میتونی با پائول بری تماشای مسابقه؛ اصلاً برام مهم نیست.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You can do what you like, for all I care.
دیدگاه
٠

هر کاری دلت میخواد بکن؛ به من هیچ ربطی نداره.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
دیدگاه
١

آنها سوار بر کشتی بخار فرانسه به سمت اروپا راهی شدند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The boys listened breathlessly as the sailor detailed the story of the shipwreck.
دیدگاه
٠

هنگامیکه ملوان داستان غرق شدن کشتی را تعریف میکرد، بچه ها مشتاقانه به حرفهایش گوش میکردند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Breathlessly she flung herself down on the window seat.
دیدگاه
٠

درحالیکه نفس نفس میزد، خود را روی صندلی کنار پنجره رها کرد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.