برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منا جهانبخشی

منا جهانبخشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 پایان خوب ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

102 بازار دستفروش ها ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

103 با ایما و اشاره چیزی را بیان کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

104 مانور هایملیک (Heimlich maneuver) یا کشش شکمی یکی از مهمترین اقدامات حیاتی در فوریت های پزشکی است. این اقدام درمانی که برای جلوگیری از خفگی ناشی از و ... ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

105 دنبالچه ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

106 رضایت بخش ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

107 دیوانه وار ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

108 خرابکاری کردن، گند زدن، بهم ریختن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

109 نشئه شدن ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

110 ترازوی حمامی ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

111 دستگاه فرش شور ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

112 زندگی مشترک ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

113 نسبتاً ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

114 نهفته ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

115 آتشین ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

116 قید چیزی را زدن ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

117 مشکل،نگرانی ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

118 کنار زدن (جمعیت) ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

119 ظرف گرم کننده ی غذا ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

120 ماساژور پا ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

121 مغازه ی مشروب فروشی ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

122 غذاساز ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

123 CD پلیر ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

124 آسیاب قهوه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

125 ظرف سوفله خوری ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

126 همزن آشپزخانه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

127 پی در پی، پشت سر هم ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

128 جاسوسی ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

129 بسیار محتاطانه عمل کردن ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

130 تصمیم گرفتن برای انجام کاری ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

131 تلاش بی وقفه ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

132 کفش ایمنی ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

133 به صورت سراسری ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

134 شور و شوق فراوان ١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

135 در عوض، در مقابل ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

136 قطار سریع السیر، قطار تندرو. ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

137 ملحد ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

138 مخفف کلمه ی postscript، پی نوشت(پ ن). ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

139 گشت پیاده ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

140 مثل خوره مخ کسی را خوردن ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

141 صندل جلوباز ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

142 خودجوش ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

143 کارتن ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

144 فوران کردن ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

145 دندان خرگوشی ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

146 گروه داعش (مخفف عبارت: دولت اسلامی عراق و شام)
(Ialamic State of Iraq and Syria (ISIS
١٣٩٧/٠١/٢٨
|

147 زونا ١٣٩٧/٠١/٢٤
|