دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,١١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣٤
لایک
لایک
١,٧٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
١

Evaporative cooler

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

چالش برانگیز نمونه: Tackling aspects of this theory ترجمه: جنبه های چالش برانگیز این نظریه.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

داشتن تجربه در یک حوزه خاص یا به طور کلی در زندگی.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

تکامل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

قانون اساسی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Sleeping is the best cure for waking troubles.
دیدگاه
٠

خواب، بهترین درمان برای مشکلاتی است که در بیداری داریم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Some people are intimidated by his size, but in fact he's a gentle giant.
دیدگاه
٥

بعضی از مردم بخاطر جثه اش از او می ترسند، اما در واقع او یک غول آرام است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Parents who are too critical can destroy a child's ego.
دیدگاه
١٨

والدینی که بیش از حد سختگیر هستند غرور فرزندشان را خدشه دار می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The students were regimented into large groups for military training.
دیدگاه
١

دانشجویان برای آموزش نظامی به گروه های بزرگی دسته بندی شدند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
No parent can duck out of his duty to his children.
دیدگاه
٢

هیچ پدر و مادری نمی تواند از زیر بار مسئولیتی که در قبال فرزندانش دارد، سر باز بزند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.