برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منا جهانبخشی

منا جهانبخشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 تا سه نشه بازی نشه! ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

52 آدم نفهم ١٣٩٩/٠١/١٢
|

53 Weed, Bud,Pot,Herb, Ganga,Buddha,Doobie,Marry Jane,Grass,Reefer,Dank,Chronic,Dro,Haze,Headies,Sticky lcky, Northern lights, Green,420, Dope ١٣٩٩/٠١/١٢
|

54 ماریجوانا(slang) ١٣٩٩/٠١/١٢
|

55 شیشه ی حکاکی شده ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

56 لحظه ای کوتاه که چشم آدم به چیزی می افتد. ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

57 مست و پاتیل ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

58 تلوتلو خوردن ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

59 سریع حرکت کردن ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

60 باز کردن زیپ ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

61 تصویرسازی اطلاعاتی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

62 تصویرسازی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

63 humor ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

64 مزاج ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

65 حومه ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

66 بک دیتینگ ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

67 اولان باتور، پاتخت کشور مغولستان ١٣٩٧/١٢/١١
|

68 شهر نایپیداو، پایتخت کشور میانمار(برمه) ١٣٩٧/١٢/١١
|

69 قزاق- اهل قزاقستان ١٣٩٧/١٢/١١
|

70 آستانه، پایتخت قزاقستان ١٣٩٧/١٢/١١
|

71 مرفه ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

72 بدگویی کردن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

73 روز به روز ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

74 مهارت ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

75 پوشش دهی الکتریکی ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

76 رسوب دهی الکتریکی ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

77 جدایش، ( interdendritic segregation جدایش میان شاخه ای) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

78 عمل میعان ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

79 معادله ی روزنتال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

80 آینده نگری ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

81 بیماری های زنانه ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

82 دیسمنوره ، قاعدگی دردناک ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

83 سایه جزئی ( مرتبط با انرژی خورشیدی و سیستم فتوولتاییک) ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

84 پول رایج ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

85 gas separator ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

86 تفکیک گر گاز ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

87 بستری شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

88 خونریزی جفت سرراهی ( پلاسنتا پرویا) ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

89 درد زودرس زایمان ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

90 عضوگیری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

91 دوران بارداری ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

92 تفاهم (در زندگی زناشویی) ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

93 باشگاه بولینگ ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

94 خیار شور ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

95 Dill pickle ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

96 شنا کردن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

97 هندزفری ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

98 Denim overall ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

99 لباس سرهمی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

100 طرفدار ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|