ترجمه‌های وانیلایانولا (١)

بازدید
٥٤
تاریخ
٣ سال پیش
متن
I don't think his masculinity is in question.
دیدگاه
١

فکر نمی کنم مردانگی او مورد تردید باشد