منو
محمد پویا

محمد پویا

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣,٠٣٦
لایک
٣١٤
لایک
دیس‌لایک
٦٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠١٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٠٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠١٦
لایک
لایک
٣١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

پیشاپیش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

به کار گرفتن، هدف گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٠

بازنگری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

سوق دادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

حالِ حاضر، موجود

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Because of her good behavior, the governor commuted her sentence.
دیدگاه
٧

به خاطر رفتار خوبش، فرماندار در مجازاتش تخفیف داد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She was absolutely uncritical, she believed everything.
دیدگاه
٢

او کاملا زودباور بود، همه چیز را باور می کرد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
He hasn't yet decided what to call his new book.
دیدگاه
١

او هنوز تصمیم نگرفته اسم کتاب جدیدش رو چه بگذارد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He gave up the priesthood and returned to secular life.
دیدگاه
١

از کشیشی دست کشید و به زندگی سکولار برگشت.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
X-rays were greeted with uncritical enthusiasm.
دیدگاه
٠

روش های تصویربرداری با اشعه ایکس با شوروشوقی بی قیدوشرط مورد استقبال قرار گرفتند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.