مصطفی امیرجانی

مصطفی امیرجانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpro rata٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥متناسب If production costs go up, there will be a pro rata increase in pricesگزارش
2 | 0
remission١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣١tuition fee remission scholarship بورسیه بلاعوض آموزشیگزارش
0 | 0
tutorial program١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩برنامه آموزشیگزارش
0 | 0
acclaimed١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦بطور گسترده شناخته شده و مورد اقبال قرار گرفته است مانند: It is an acclaimed technology گزارش
7 | 0
jump start١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦The congress hopes the tax cut will jump start the economy کنگره امیدوار است کاهش مالیات جان تازه ای به اقتصادخواهدداد.گزارش
5 | 1
extant١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦There are only three extant copies of the document فقط سه نسخه از سند مانده استگزارش
2 | 1
front runner١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢\پیروز احتمالی رقابتگزارش
2 | 0
overwhelming١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٧آقای علی افراسیابی در تاریخ 1396/08/03 نوشت"در حالت صفتی ، معنی خیلی عالی رو میده وقتی از مقدار صحبت باشه، مثلا "his party won overwhelming support" ... گزارش
32 | 1
progenitor١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٧بنیانگذار progentor of cubisimگزارش
2 | 0
silver bullet١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٤این اصطلاح در دهه 30 میلادی به زبان انگلیسی راه یافته و عقبه ان اعتقاد به کشتن موجودات ماوراء طبیعه از جمله انسان گرگ نما تنها از طریق تیر نقره ایستگزارش
12 | 1
impending٠٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٤زودهنگامگزارش
9 | 1
prophet of doom١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١پیشگوی اتفاق بدآتیگزارش
2 | 0
perish the thought١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠خدا اون روز رو نیارهگزارش
7 | 1
crawl out١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤In a facetious but realistic vein, the design engineer will not volunteer to crawl out on the bridge to measure the diameter of the tie bar just befo ... گزارش
7 | 1
فاطر٠٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥آفرینندهگزارش
0 | 1
علمتنی٠٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٥من را آموختیگزارش
5 | 0
castaway١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠1 - مردود کردن، رد کردن، قبول نکردن، بکناری گذاشتن 2 - از دست دادن چیزی با ارزش نظیر فرصت یا کسب مهارت 3 - ولخرجی و هدر دادن پول 4 - خلاص شدن از چیزی ... گزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده