دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٩٢
لایک
لایک
٤٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
١

�دَجاج� به معنای مرغ اسم مونث حقیقی است زیرا متضادی از جنس خودش مانند "دیک" در معنای خروس دارد.

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
١

"دیک" در معنای خروس، اسم مذکر حقیقی است زیرا متضادی از جنس خودش مانند �دَجاج� به معنای مرغ دارد.

تاریخ
٥ روز پیش
دیدگاه
٠

در معنای "گاونر" که اسمی مذکر است، اسم مونث یا متضادآن " بقرة" می باشد.

تاریخ
٥ روز پیش
دیدگاه
٠

اسم مفردی است که در معنای "مرد" آن بدون قانونی خاص و با تغییراتی به مونث تبدیل می شود. در مثال بالا این تبدیل که "متضاد" خطاب شده به "نساء" اسم مونث ...

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

آیه مورد بحث در معنای بالا: وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ ماه پیش
متن
A skeleton argument should therefore be as succinct as possible.
دیدگاه
٠

لذا ساختار یا پیکره بحث باید تا حد ممکن مختصر مفید باشد.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
Keep your letter succinct and to the point.
دیدگاه
٠

نامه خود را مختصر مفید و مربتط با موضوع بنویسید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Managed competition, rather than a free market in health care, is the leitmotif of the reforms.
دیدگاه
٠

مضمون یا انگیزه اصلاحات در بخش مراقبت از سلامت، رقابت مدیریت شده به جای بازار آزاد است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Her designs in clothing became a leitmotif of the 1970s.
دیدگاه
٠

طرح های لباس او مد روز دهه 1970 شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The poet uses volcanic imagery to convey the poem's leitmotif of repressed passion.
دیدگاه
٠

شاعر از تصاویر آتشفشانی استفاده می کند تا شور و شوق سرکوب شده در مضموم شعر را منتقل کند.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.