برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 گل خوش عطر و بویی که به رنگهای سفید و زرد و قرمز در ایران دیده ایم ولی بیش از صد گونه انواع و اقسام دارد ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

102 سمن= سبزه زار است که شاعران زلف یارا را به تشبیه کرده اند مثلا زلفف سمن سای تو ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

103 سمن=سبزه چمن است ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

104 سمن=همان مرغ وحشی مرغزار است که ما درچمن میکاریم ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

105 کوارانتینو=چل وار آن تو بوده که یعنی چهل شبانه روز در توی ان سپری کردن است از انجا که کشورهای کهن زبانشان از یک مبدا یا سنسکریت بوده خیلی واژگان را ... ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

106 کورانتینو=قورانتینوی عرب که با بی دقتی آن را غلط و غلوط قرنطینه نموده ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

107 کورانتینو شاید چلوانتینو بوده یعنی چهل روز دور از مردم بودن یا خود کورانتینو ی ملت متمدن ایتالیا بوده که عرب آنرا غلط و غلوط قرانطینو و قرنطیته نموده ... ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

108 کورانتینو همان قرنطینه عرب است که چون خیلی واژگان را نمیتواند ادا کند مثلا بنگن فارسی مارا بنقن میگفته و هنوز هم روستایی مردم بنگن میگویند تابلو عربی ... ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

109 قرنطینه=کورانتینو واژه ایتالیایی است که از چهله یا چله نشینی پارسی یا چهل شبانه روز دعای حضرت مسیح آمده و اقتباس یا انشقاق یافته است و مخصوص مبتلای ... ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

110 پای افزار و کفشی بسیار مفید و بی ضرر برای پا که هم رویه و همه کف یا تخت ان پارچه ای بود و این صنعت که میتوانست بهترین صنایع دستی امروزه به جهان ورزش ... ١٣٩٨/١٢/١٩
|

111 گیو= پهلوانی که با چند گو پیلتن برابری کند و نام داماد رستم پسرگودرز بود ١٣٩٨/١٢/١٩
|

112 گَو= دلیر شجاع و لقب دلاوران در شاهنامه است بخصوص گو پیلتن زیاد آمده است ١٣٩٨/١٢/١٩
|

113 گیو پهلوانی که برابری با چندین گَو پیلتن برابری کند. ١٣٩٨/١٢/١٩
|

114 یک قوای پنهان و نیمه پنهان در میان دول متخاصم می باشد که تشخیص وابستگی آن به نیروی نظامی دشمن پیشرفته بسیار مشکل است ولی از بعضی کشور های مستعمره ثر ... ١٣٩٨/١٢/١٩
|

115 هیبریدی نوعی آفند و تهاجم همه گونه ترکیبی و مرکب از مطبوعات ونشریات حمله فرهنگی وجنگ روانی با استخدام صراخّان قلم بدست وشایعه افکن که تمام بنیاد ها‌و ... ١٣٩٨/١٢/١٩
|

116 ترکیب مرکب مخلوط کوکتل ١٣٩٨/١٢/١٩
|

117 اثر نقطه های نوک قلم که ممتد و به هم پیوسته است و انواع و اقسام گوناگونی دارد که معروفترین انها خط راست و خط منحنی و خط شکسته خط خط خطی و در هم آمیخ ... ١٣٩٨/١٢/١٨
|

118 خط جاده و طریقی که بر اثر گام های پیوسته رهگذران ممتد گردیده و اثر بر زمین گذاشته است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

119 خط و مش دیگران را ببازی و به مسخره و تمسخر گرفتن است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

120 رفتار و روش و طریق است
مثلا خط مش من این است معنی یعنی حاده حرکت و روش من اینگونه است
١٣٩٨/١٢/١٨
|

121 هیچکدام از معنی های بالا نیست بلکه عشوه عیش را به بازی و تمسخر گرفتن است ولی چون عشوه طالب و مطلوب عاشق و معشوق بوده نکو برداشت گردیده است مثلا هیچ ف ... ١٣٩٨/١٢/١٨
|

122 عش= همان عاش است که الف آن با فتحه بزرگتر مثل قران های عثمان طاها نوشته شده مثلا کتاب را کتَب نوشته است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

123 عاش اگر عیش شود خوشگذارانی بی حد است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

124 عاش =نوع کوچکتر عیش است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

125 ادامه زندگی و حیات فکر کنم در مرزبان نامه خوانده ام عاشَ المَلک عاشَ المُلک پادشاه زنده باشد کشور زنده است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

126 زندگی بی رنج و غم که معاش از ان گرفته شده است ١٣٩٨/١٢/١٨
|

127 قطران درخت بلوط سبب طعم و رنگ خوش ویسکی میشود والا اول که خمر گندم یا جوانه آن یا جو و ذرت تقطیر میشود مانند ودکا بی رنگ است ولی وقتی این ودکای دو یا ... ١٣٩٨/١٢/١٧
|

128 قطران شیره درخت است که انواع واقسام مخصوص دارد. ١٣٩٨/١٢/١٧
|

129 کسی که تابعینی دارد که از او تبعیت کنند مانند اداره متبوعه یا عتبه یا عتبات
مثل شرکت متبوعه و عتبه یا علتبات و لذا شخص و مکان عزیزی که دارای قرب ...
١٣٩٨/١٢/١٧
|

130 عزیز و متبوعه و متبوع ١٣٩٨/١٢/١٧
|

131 یک واحد ومقیاس روسی است که برادران ارمنی ما در میکده های کشور ایران رایج کردند و یک چهارم ظرف بود که البته با مقیاس میلی لیتر و میلی گرم و یا سی سی ... ١٣٩٨/١٢/١٦
|

132 به معنی یک ظرف شراب که برابر یک چارک من ده سیر بود لذا نمیدانم چه انگیزه ای می باشد که واحد شراب غرب تابع واحدمیکده های ایران ظرف شراب را ده سیری و ... ١٣٩٨/١٢/١٦
|

133 واحدی بود که در میکده ها برابر با پنج سیر ودکا بود چون یک ظرف شراب از قدیم الایام ده سیر برابر با یک چارک بود پس نیم ظرف نیم چارک بود ١٣٩٨/١٢/١٦
|

134 نام استاد معروفی که اهنگسا ز و نوازنده پیانو بنام استاد جواد معروفی بود متولد هزار و دویست و نود یک شمسی و متوفای هزار و سیصدو هفتادو دو در شانزدهم ... ١٣٩٨/١٢/١٥
|

135 لقب مبارک محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمدابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب امام نهم شیعیان و یگانه فرزند پسر امام رضا که لقب تقی و پرهیزگ ... ١٣٩٨/١٢/١٥
|

136 جواد=با جود با سخا بخشنده جدی و کوشا
جواد=مرکب جدی و کوشا و دونده و پیشتاز با جدیت
١٣٩٨/١٢/١٥
|

137 امیختگی والفاق دو قسمت ١٣٩٨/١٢/١٥
|

138 به هم پیوند دادن به هم وصل کردن به هم دوختن
لَفَّق . تلفیقا. شقتین یا الثوب دوشقه لباس را به هم تلفیق کرد و به هم دوخت.
دوشقه پیراهن را به ...
١٣٩٨/١٢/١٥
|

139 شاعر کوس شعر سرا..
سراینده کوس شعر
١٣٩٨/١٢/١٤
|

140 پرداخت بیضه و ماساژ آن خایه مالی کنایتاً میگویند.
چاپلوسی کار هر نامردنیست
مرد میخواهد بمالد خایه را.
اشعار هجو معاصر است
١٣٩٨/١٢/١٤
|

141 کسیکه هنرش چاپیدن و لیسیدن کاسه کوزه لشکر است ولی عاری از هنر جنگ و نبرد است‌‌. و حق دلاوران را می چاپد ولی کم کم این واژه از رزمگاه بدربار و از درب ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|

142 مطالب ومنظومات و قصیده هایی که با کوس دیوانی خوانده میشد
اشعار مدایح و مطالب و قصاید بی ارزش گوش آزار متملق و چاپلوس
١٣٩٨/١٢/١٤
|

143 مدایح وتملق گویی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

144 انواع مدح حاکمان که با کوس اعلام خبر خوانده میشد چون مردم از آن تنفر داشتند هر شعر ومطلب بی ارزش را کوس شعرنامیدند ١٣٩٨/١٢/١٤
|

145 سورنا یا سرنا ساز شهنای ایرانی که مخصوص جشن و شادی و بسیار شادی بخش است و هرچند اهنگ غم انگیزی با این ساز بنوازی ان اهنگ را شاد و دلنشین میکند مانند ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|

146 کرونا=کرنا نوعی ساز بادی مخصوص نفیر شکست یا کشته شدن سردار و یا عقب نشینی بود و ساز غم و غصه است ١٣٩٨/١٢/١٤
|

147 کرونا=زشت و کریه و نفرت انگیز و لذا ساز کرنا را به خاطر انکه در عزا و غم مینواختند بلند و طویل زشت بد صدا و بد نفیر بر عکس سرنا است ١٣٩٨/١٢/١٤
|

148 کرونا از نام های قدیم پارسی مندرج در شاهنامه و نام مشاور افراسیاب است که چهره زشت کریه داری داشت و به تقاضای چنان فرد کریه رو که از کراهت و اکراه اشت ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|

149 کرونا= ملیاردر ملیونر در اصل قبلا که پول ارزش داشت هرکس که ثروتش به ملیون میرسید میگفتند یک کرو ثروت دارد و پسوند نا به معنی میلیونر مییاردر است ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|

150 ویروس پنومونی و عفونت حاد ریوی است که پیش از سال 2020میلادی در چین روی ان دقت زیادی صورت گرفت چون با بیشتر انتی بیوتیک های موجود سازگاری و مصونیت پید ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|