دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠٨
رتبه
رتبه در بپرس
٥٧٢
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٧٨ بازدید

Mohammad got married ...... Zahra با دلیل لطفا

٢ ماه پیش
٠ رأی

در ازدواج یک شخص (فاعل مستقیم)  با شخص (مفعول مستقیم) می‌بایست از to استفاده شود: Get/be married + to + direct object Mohammad got married to  Zahra. در  غیر این صورت، به عنوان مثال اگر مقصود کیفیت ازدواج    باشد می‌توان از with استفاده کرد: Mohammad got married with a magnificent celebration.   موفق باشید.

٢ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٧ بازدید

به دنبال معادل انگلیسی برای ادبیات هستم ،مقصودم literature   نیست ، به جملات زیر توجه کنید : ادبیات رایج نسل امروز متفاوت است. ادبیات رئیس جمهور چین در سخنرانی امروز بسیار تند بود . برای ادبیات در جمله دوم شاید rhetoric و tenor معادل های خوبی باشند، اما برای جمله اول معادل خوب نیافتم، نظر شما اساتید چیست              

٢ ماه پیش
١ رأی

درود و احترام؛ جمله‌ی اول: ادبیات به معنای گفتمان است لذا معادل صحیح انگلیسی: discourse جمله‌ی دوم: ادبیات به معنای لحن است  لذا بهتر است از tone استفاده شود. موفق باشید.

٢ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٨٢ بازدید

لطفا معنی دقیق بفرمایید 

٢ ماه پیش
٠ رأی

این عبارت به صورت ادبی است لذا معنای صحیح آن: هیچ چیزی/هیچ‌کسی نمی‌تواند  مانع از موفقیت کسی یا چیزی باشد.

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٤٤ بازدید

هر دو به معنی انتقال دادن تجربه و دانش به کسی دیگه هست ؟ چون در دو جای درس به کار برده شده The creative skills they passed down to me. What skills have they passed on to you?

٢ ماه پیش
٢ رأی

در معنای Share یا انتقال دادن،  Pass down  در سلسله مراتب به کار برده میشه. به عبارت دیگر اگر یک فرد در جایگاه بالاتر (معنایی = نظیر پدر و فرزند، رئیس و کارمند و الی آخر) انتقال دهنده‌ی ...

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٤٤ بازدید

هر دو به معنی انتقال دادن تجربه و دانش به کسی دیگه هست ؟ چون در دو جای درس به کار برده شده The creative skills they passed down to me. What skills have they passed on to you?

٢ ماه پیش
١ رأی

در معنای Share یا انتقال دادن،  Pass down  در سلسله مراتب به کار برده میشه. به عبارت دیگر اگر یک فرد در جایگاه بالاتر (معنایی = نظیر پدر و فرزند، رئیس و کارمند و الی آخر) انتقال دهنده‌ی ...

٢ ماه پیش