پرسش خود را بپرسید

فرق بین pass on و pass down 🌹

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٤٧

هر دو به معنی انتقال دادن تجربه و دانش به کسی دیگه هست ؟ چون در دو جای درس به کار برده شده

The creative skills they passed down to me.

What skills have they passed on to you?

٣٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در معنای Share یا انتقال دادن،  Pass down  در سلسله مراتب به کار برده میشه. به عبارت دیگر اگر یک فرد در جایگاه بالاتر (معنایی = نظیر پدر و فرزند، رئیس و کارمند و الی آخر) انتقال دهنده‌ی چیزی به پایین‌دست خودش باشه از Pass down استفاده میشه:

All of the wealth was passed down to his children. 

پس در مثال شما:

 The creative skills they passed down to me

این انتقال مهارت از فردی بالادست انجام گرفته.

اما Pass on قید فوق یعنی سلسله مراتب رو نداره. به عبارت دیگه، به «هر کسی» میشه انتقالش داد.

١٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

"Pass down" typically refers to passing something, such as an object or a tradition, from one generation to the next. It implies a transfer of ownership or responsibility from an older generation to a younger one.

On the other hand, "pass on" can have a broader meaning and can refer to passing something on to someone else in general, not necessarily limited to passing down through generations. It can also refer to passing along information, knowledge, or opportunities to others.
 

تاریخ
٢ ماه پیش

pass down
رد کردن چیزی معمولاً شامل اعطای یک دارایی ارزشمند به یکی از اعضای جوان خانواده یا فردی با موقعیت پایین تر است. اغلب به ارث در خانواده مربوط می شود.

This necklace has been passed down for generations.

pass on
انتقال چیزی شامل دادن چیزی است که نمی‌خواهید یا نیاز ندارید به شخص دیگری، که می‌تواند شامل دوستان یا آشنایان باشد. لزوماً شامل پیوندهای خانوادگی نیست.

I have two of the same book; I will pass it on to someone who can use it.

٢٥٩,٦٥٣
طلایی
١٥٩
نقره‌ای
٣,٢٩٢
برنزی
١,٧٨٠
تاریخ
٢ ماه پیش

سلام. توی این بافت احتمالا میشه به جای هم بکار برد.

Pass down بیشتر برای اون معنی (انتقال دانش و تجربه  به ویژه به جوانترها و نسل بعدی و ...) که اشاره کردید بکار میره. 

Pass on معنی انتقال کلی داره( مخصوصا چیزی که یه فرد خودش از جای دیگه بهش منتقل شده). 

Examples:

These skills were usually passed down from father to son?

I passed the letter on  to the client.

١,١٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٧
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

در معنای Share یا انتقال دادن،  Pass down  در سلسله مراتب به کار برده میشه. به عبارت دیگر اگر یک فرد در جایگاه بالاتر (معنایی = نظیر پدر و فرزند، رئیس و کارمند و الی آخر) انتقال دهنده‌ی چیزی به پایین‌دست خودش باشه از Pass down استفاده میشه:

All of the wealth was passed down to his children. 

پس در مثال شما:

 The creative skills they passed down to me

این انتقال مهارت از فردی بالادست انجام گرفته.

اما Pass on قید فوق یعنی سلسله مراتب رو نداره. به عبارت دیگه، به «هر کسی» میشه انتقالش داد.

١٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما